Nội dung trang - Seiteninhalt

1. Thông tin chung về Khoá Tu Học - Sommer Camp Übersicht

<aside> <img src="/icons/map-pin_yellow.svg" alt="/icons/map-pin_yellow.svg" width="40px" /> Địa điểm - Ort

Chùa (Pagode) Bảo Đức **Sterkraderstr. 105 46117 Oberhausen

</aside>

<aside> <img src="/icons/clock_blue.svg" alt="/icons/clock_blue.svg" width="40px" /> Thời gian - Zeitraum Từ ****10h Thứ 7 ngày 22.06 đến 16h Chủ nhật ngày 23.06.2024 von Samstag den 22.06.24, 10:00 Uhr bis Sonntag den 23.06.24, 16:00 Uhr

</aside>

<aside> 💲 Chi phí - Teilnahmekosten Khoá tu học này miễn phí, Anh/ Chị có thể cúng dường tuỳ hỷ. Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um freiwillige Spenden.

</aside>

2. Chương trình Khoá Tu Học - Programm

3. Ghi danh khoá học - Anmelden

Để thuận tiện việc tổ chức sắp xếp khóa tu, rất mong Quý Phụ huynh và các em ghi danh trước bằng mẫu đơn dưới đây. Falls du dich noch nicht angemeldet hast, bitte das folgende Formular ausfüllen.

<aside> <img src="/icons/info-alternate_blue.svg" alt="/icons/info-alternate_blue.svg" width="40px" /> Lưu ý: Các em dưới 13 tuổi cần có phụ huynh hoặc người lớn đi kèm. Người lớn và trẻ em cần điền đơn đăng ký riêng.

</aside>

<aside> <img src="/icons/warning_yellow.svg" alt="/icons/warning_yellow.svg" width="40px" /> Khoá sinh vui lòng mang theo túi ngủ/ mền/ chăn và đồ dùng cá nhân nếu ngủ lại Chùa.

</aside>

<aside> <img src="/icons/warning_yellow.svg" alt="/icons/warning_yellow.svg" width="40px" /> Alle Teilnehmer, die in der Pagode übernachten werden, bitte Schlafsack bzw. Decke und persönliche Pflegemittel (Zahnbürste, Handtuch, etc.) mitbringen.

</aside>

Đơn ghi danh Khoá Tu TTN Mùa Hè 2024 Chùa Bảo Đức

Anmeldeformular fürs Sommer Camp 2024 an der Pagode Bao Duc

https://forms.fillout.com/t/uapBka7BjTus